Ajudem el món a créixer des del 2015

MERCAT DE PLANTES DE FORMIGÓ DE FORMIGÓ PER AMPLIAR EXPONENTIALMENT DURANT EL 2025

Les plantes de formigó o, més comunament, les plantes de formigó barregen els ingredients necessaris per formar formigó, que inclou sorra, aigua, agregats (grava, roques, etc.), ciment, fums de sílice, etc. Generalment, hi ha dos tipus principals de plantes de formigó disponibles al mercat, és a dir, les plantes de mescla seca i mescla humida. Una planta de dosificació de formigó consta de diversos accessoris i peces, que inclouen mescladores, carregadors d’àrids, carregadors de ciment, transportadors, contenidors d’àrids, refrigeradors, contenidors de ciment, captadors de pols, etc.

Les plantes de formigó per lots estan disponibles en diferents tipus al mercat, com ara fixes, portàtils i semiportàtils. Les plantes portàtils de formigó necessiten menys espai d’instal·lació i és fàcil transportar-les a diferents llocs, com ara el lloc de construcció d’apartaments, el lloc de construcció de preses polivalents, etc. Les plantes de formigó per lots s’han convertit en una visió habitual en països de tot el món.

Per mantenir-se "per davant" dels vostres competidors, sol·liciteu una mostra @ https://www.batchingplantchina.com/?fbclid=IwAR0_lYbQ-vzShhgcTccgCbAWeuV5Q1hWEyyDMOIGrC1-qI7dKjpqwicTcfo

Mercat mundial de plantes de lot de formigó: segmentació

A nivell mundial, el mercat de la planta de dosificació de formigó es pot segmentar segons la construcció i el tipus.

Basant-se en la construcció, es pot segmentar el mercat de la planta de dosificació de formigó

Planta automàtica de formigó
Planta de formigó de formigó tipus torre
En funció del tipus, es pot segmentar el mercat mundial de plantes de formigó per formigó

Planta fixa de formigó
Planta mòbil de formigó
Planta compacta de formigó
Mercat global de plantes de lot de formigó: dinàmiques

L’augment de les inversions en infraestructures als països en desenvolupament de l’Àsia Pacífic, Europa i Amèrica del Nord és el factor clau que afavoreix el creixement del mercat de plantes de formigó per lots. El creixement del mercat es basa principalment en el desenvolupament de projectes d'infraestructura a gran escala a l'Àsia Pacífic i en altres regions impulsades per la recuperació econòmica. A més, els governs de les principals economies se centren en el desenvolupament d’instal·lacions de transport i el reforç de la infraestructura energètica.

A més, la innovació en la tecnologia necessària per a la producció d’àrids de formigó ha conduït a una major eficiència del procés de fabricació, que ha donat lloc a una productivitat important i a un formigó d’alta qualitat. S'espera que els factors esmentats augmentin la demanda de plantes de formigó per lots en un futur pròxim i això, al seu torn, impulsi el creixement del mercat de plantes de formigó per mitjà de formigó.

D’altra banda, les tendències recents del mercat de plantes de formigó per lots es veuen afectades per la desacceleració econòmica. Atès que diversos projectes d'infraestructures a gran escala s'han endarrerit o estancat durant l'últim any, els fabricants s'han centrat actualment en projectes de mitjana i petita escala. Els principals reptes identificats al mercat mundial de plantes de formigó per formigó inclouen la fluctuació del cost dels components de les plantes per lot, així com el canvi en els preus de l'energia.

Les principals tendències identificades al mercat mundial de plantes de distribució de formigó inclouen la utilització de plantes de distribució per instal·lacions comercials de fabricació de formigó. A més, els indicadors ecològics són cada vegada més exigents, com ara l'eliminació de brutícia i el reciclatge de formigó residual.


Hora de publicació: 15 de setembre de 2020